შპს სამთო კომპანია ფარავნპერლიტი
საწარმოო ბაზა:

საქართველო, გარდაბნის რაიონი
სოფელი აგთაკლია
ტელ.: +995 32 2917154, +995 32 2917150
ელ-ფოსტა: contact@perlite.ge

შპს სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი
სათაო ოფისი:

საქართველო, თბილისი 0186
ქავთარაძის ქ. #27
ტელ.: +995 32 2917154, +995 32 2917150
ელ-ფოსტა: contact@perlite.ge

მოგვწერეთ: