ხარისხის სერტიფიკატი

ხარისხის სერტიფიკატი 2019-08-02T12:12:22+04:00
ხარისხის სერთიფიკატი ფრაქციონირებული პერლიტი
ხარისხის სერთიფიკატი აფუებული პერლიტი -M75
ხარისხის სერთიფიკატი აფუებული პერლიტი – M100
ხარისხის სერთიფიკატი აგროპერლიტი
ხარისხის სერთიფიკატი პერლიტის საფილტრე ფხვნილი
ხარისხის სერთიფიკატი 10-იანი სრულტანიანი ბლოკი
ხარისხის სერთიფიკატი 20-იანი სრულტანიანი და ღრუ ბლოკი
ხარისხის სერთიფიკატი 25-იანი სრულტანიანი ბლოკი